paź 24 19

RODO

RODO

SZKOŁA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół
im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-401 Płock.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
jest Pani Elżbieta Kaczmarczyk, mail: e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl,
tel. 24 267 67 78.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
z realizowaniem zadań przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Podanie danych wynika
z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017 poz. 1868
ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

ul. Kutnowska 30, 09-402 Płock

e-mail: zsrberg@poczta.onet.pl

Szkoła dla młodzieży

tel/fax: (24) 268-72-74


Szkoła dla dorosłych

tel: (24) 268-96-94

Rozkład dzwonków:

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:40 - 10:25

4. 10:35 - 11:20

5. 11:30 - 12:15

6. 12:25 - 13:10

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Projekt i realizacja strony: Michał Okoński, Mateusz Rybicki, Jakub Mikołajczyk kl. IV Ti (2016-2020) © ZSBERG | 2019

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie ZGODA