TECHNIK ROLNIK


 

WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

OFERUJEMY CI NAUKĘ W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK,
 NR ZAWODU 314207

Z INNOWACJĄ: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

    R.3- Prowadzenie produkcji rolniczej

    R.16- Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 


Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

·         prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

·         prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich

·         organizowania i nadzorowania produktów roślinnych i zwierzęcych

·         podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

·         podejmowania działań proekologicznych związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii

·         obsługi urządzeń i instalacji energetyki odnawialnej

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w dziedzinie produkcji rolniczej, mającą możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie Technik Agrobiznesu, 331402.

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

•              Przedsiębiorstwach branży rolno-żywnościowej

•              Gospodarstwach rolnych

•              Zakładach przetwórstwa

•              Branży agroturystycznej


To Ty wyznaczał będziesz standardy polskiego rolnictwa!

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dzień otwarty 29 luty 2016 roku


Absolwent Technikum w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do pracy w rolnictwie i obsłudze rolnictwa w zakresie:

  • organizowania i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego w zakresie nowoczesnej uprawy roślin, hodowli zwierząt i technicznej obsługi rolnictwa;
  • organizowania agroturystyki na bazie gospodarstw rolnych oraz w obiektach atrakcyjnie położonych;
  • prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami agrobiznesu.
  • Wymagane dokumenty
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • 3 fotografie
  • karta zdrowia i szczepień
  •