Technikum architektury krajobrazu

WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ                    OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM

ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,

NR ZAWODU 314202

Z INNOWACJĄ:  FLORYSTYKA I DEKORACJA WNĘTRZ

·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

     R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 – Organizacja i prowadzenie prac w zakresie urządzenia i pielęgnacji obiektów małej architektury krajobrazu


Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         projektować tereny zieleni miast i obszarów wiejskich

·         zakładać rabaty, kwietniki i trawniki

·         posługiwać się dokumentacją projektową

·         wykonywać pomiary geodezyjne

·         przygotowywać kosztorysy

·         projektować i wykonywać kompozycje i dekoracje roślinne

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w projektowaniu architektury krajobrazu.

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

·         biurach i pracowniach projektowych

·         administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska

·         placówkach służb ochrony zabytków

·         szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów) jako nauczyciel.

·         w zakładach uprawy roślin ozdobnych


To TY będziesz decydował o koncepcji zagospodarowania terenów zieleni.

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dzień otwarty 29 luty 2016 roku


•Chciałbyś zmienić przestrzeń wokół siebie?

•Lubisz piękne rośliny?

•Chciałbyś zapoznać się z historią założeń ogrodowych w Polsce i na świecie?

 

Zapraszamy do nauki w kierunku technik architektury krajobrazu!

 

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
DAJE RÓWNIEŻ KWALIFIKACJE DO PRZEJMOWANIA GOSPODARSTW ROLNYCH
 ORAZ PRZYGOTOWUJE DO POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH