WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERUJEMY CI NAUKĘ W
TECHNIKUM
WETERYNARII,

NR ZAWODU 324002


 

·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

 

RL.10 Wykonywanie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

 


Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt

·         Wykonywania zabiegów inseminacji zwierząt

·         wykonywania czynności dot. diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt

·         Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych

·         Wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w dziedzinie produkcji rolniczej, mającą możliwości uzupełniania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie:
technik rolnik 314207

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

·         Przychodniach i lecznicach  jako pomocnik lekarza

·         Laboratoriach weterynaryjnych

·         Ogrodach zoologicznych

·         Schroniskach

·         Fermach przemysłowych, zakładach hodowli

·         Organach Inspekcji Weterynaryjnej


Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dzień otwarty: 28 marzec 2019 roku


 

Twoja pasja to zwierzęta ?

 Zapraszamy do naszej szkoły.

Technik weterynarii należy do grupy poszukiwanych pracowników szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Może stanowić alternatywę zatrudnienia dla rolników pracujących w małych gospodarstwach rolnych o niskim potencjale ekonomicznym.

 Powrót do: Aktualna oferta