TECHNIK HOTELARSTWA


WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ    OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM HOTELARSTWA,
 NR ZAWODU 422402


·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

 

TG.12- planowanie i realizacja w recepcji

TG.13- obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 


Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

·         Rezerwowania usług hotelarskich

·         Wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

·         Przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

·         Przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

·         Przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

 

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w branży hotelarskiej.

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

 • ·      hotelach

 • ·         motelach

 • ·         pensjonatach

 • ·         schroniskach

 • ·     domach wycieczkowych

 • ·         kempingach

 • ·         hostelach


To Ty będziesz organizował, oferował, koordynował, oraz wykonywał usługi hotelarskie!

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.
Zapraszamy na dni otwarte: 28 marzec 2019 roku


 

W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika hotelarstwa.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Absolwenci - TECHNICY HOTELARSTWA będą mogli wykonywać powyższe funkcje.

Uczniowie klas hotelarskich naszej szkoły mają możliwość poszerzanie swojej wiedzy i zainteresowań na dodatkowych zajęciach poza lekcyjnych. Oto kilka zdjęć z praktyk w Mazurach.


wwsi wwsi wwsi
wwsi wwsi wwsi


Program nauczania obejmuje:

 • języki obce – język angielski oraz do wyboru język francuski, język niemiecki lub język rosyjski

 • język angielski zawodowy,

 • podstawy ekonomiczne i prawne,

 • organizację i technikę pracy,

 • marketing w hotelarstwie,

 • zajęcia praktyczne,

 • praktykę zawodową,


W kształceniu technika hotelarstwa przewiduje się trzy praktyki zawodowe:

 • - pierwszą - w części gastronomicznej zakładu hotelarskiego,

 • - drugą – w części recepcyjnej, administracyjno – gospodarczej i usług socjalnych,

 • - trzecią – w części mieszkalnej.

Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach "Gołębiewski", "Rusałka" , "Kanu" i paru innych motelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.

Oprócz tego są organizowane różne wyjazdy szkoleniowe dla uczniów do krajów Unii Europejskiej (np. do Włoch, Francji).

TECHNICY HOTELARSTWA stanowią grupę młodych ludzi o dużych możliwościach zatrudnienia w Polsce,

Europie i innych pozaeuropejskich krajach.

Absolwenci uzyskują tytuł technika hotelarstwa, po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości i rozpocząć studia wyższe na dowolnym kierunku.

Siatka godzin profilu Technik Hotelarstwa
Powrót do: Aktualna oferta