szkpan.jpgIMG_0413.jpgIMG_0407.jpgcontrast3.jpgIMG_0408.jpgIMG_0418.jpgIMG_0406.jpgIMG_0412.jpgIMG_0414.jpg

Michał Sasiński

      Michał Sasiński uczeń kl. IV Tr w roku szkolnym 2016/2017 realizował projekt edukacyjny „Jak wykorzystać naturalne pożytki pszczele dorzecza Skrwy w gospodarce pasiecznej” w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
    W ramach opracowanego indywidualnego planu rozwojowego uczeń poznawał zasady prowadzenia pasieki pszczoły miodnej, rozwijał zainteresowania związane z tą dyscypliną nauki. Wypracowane materiały prezentuje w załączonych prezentacjach i filmie.

Stypendystki Małgorzata Jankowska i Natalia Rosiak

    W roku szkolnym 2016/2017 uczennice Małgorzata Jankowska i  Natalia Rosiak z klasy 3 technikum weterynarii zostały stypendystkami stypendium zawodowego w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Poza wysoką średnią z przedmiotów zawodowych, aby otrzymać stypendium należało napisać projekt oraz Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego.

Tematy projektów edukacyjnych:


     Małgorzata Jankowska:   „W jaki sposób nowoczesne metody profilaktyczne mogą zapobiec schorzeniom skóry i jamy ustnej małych zwierząt?
Dzięki przyznanemu stypendium uczennica miała możliwość pogłębiać swoją wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, zakupu niezbędnych preparatów do wykonywania badań w lecznicy weterynaryjnej, podręczników, komputera z oprogramowaniem. Opracowane wyniki badań przedstawiła w postaci prezentacji uczniom klas młodszych technikum weterynarii.
     Natalia Rosiak: „W jaki sposób zabiegi zoofizjoterapeutyczne mogą pomóc w poprawie stanu zdrowia koni oraz ich treningu?” 
Dzięki przyznanemu stypendium miała możliwość pogłębiać swoją wiedzę z zakresu profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, odbyła kurs masażu sportowego koni I stopnia we Wrocławiu. Zdobytą podczas kursu wiedzę wykorzystała do przeprowadzenia badań w stadninie koni. Opracowane wyniki badań przedstawiła w postaci prezentacji uczniom klas młodszych technikum weterynarii.

Stypendium zawodowe - Paulina Morawska

    W roku szkolnym 2016/2017 Paulina Morawska - uczennica klasy II tak była stypendystką stypendium zawodowego przyznawanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Tytuł jej projektu brzmiał: "Szkoła w krajobrazie - projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły". W ramach realizacji projektu Paulina wykonała działania zawarte w Indywidualnym Planie Rozwoju Zawodowego. Po pierwsze przeprowadziła badania z zakresu:

  • warunków glebowych terenu wokół szkoły,
  • ukształtowania terenu wokół szkoły,
  • inwentaryzacji terenu wokół szkoły.

    Efektem końcowym projektu edukacyjnego było: opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły. 20 czerwca 2017 roku stypendystka wygłosiła prelekcję, podczas której przedstawiła efekty końcowe poszczególnych działań czyli:

  • plan zagospodarowania terenu wokół szkoły,
  • prezentację z zakresu inwentaryzacji  terenu wokół szkoły.

   Zwieńczeniem prelekcji było zapoznanie słuchaczy z efektem końcowym całego projektu edukacyjnego czyli z: Projektem koncepcyjnym zagospodarowania terenu wokół szkoły.

STYPENDIA ZAWODOWE

       W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły: Sasiński Michał, Więckowska Weronika, Chorzewski Kamil, Łodziarek Patrycja, Jankowska Małgorzata, Rosiak Natalia, Morawska Paulina uczestniczyli w projekcie stypendialnym pn.: "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Zobacz projekty

   

Zakończenie roku szkolnego 2016- 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2016/2017

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies