IMG_0414.jpgIMG_0408.jpgIMG_0412.jpgIMG_0406.jpgIMG_0413.jpgszkpan.jpgIMG_0407.jpgcontrast3.jpgIMG_0418.jpg

INFORMACJE DLA UCZNIA

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

03 września 2018 r.

godzina 9.00

WYSTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH OCEN_ SEMESTR I DLA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH (klas IV)

09 listopada 2018 r.

 

WYSTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH OCEN_ SEMESTR I
DLA KLAS I, II, III

04 grudnia 2018 r.

 

WYSTAWIANIE OCEN SEMESTR I DLA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH(klas IV)

07 grudnia 2018 r.

 

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU I
DLA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH(klas IV)

14 grudnia 2018 r.

 

SEMESTR II
DLA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH(klas IV)

17grudnia 2018r.

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH (klas IV)

14 grudnia 2018 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24- 28 grudnia 2018r.

 

WYSTAWIANIE OCEN _SEMESTR I DLA KLAS I, II, i III

05 stycznia 2019 r.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W OKRESIE ZIMOWYM ETAP PISEMNY

Model „d”

Model „w”, „wk”, „dk”

10 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 r.

11 stycznia – 16 luty

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA dla klas I, II, III

I SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

18 stycznia 2019 r.

 

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU I klas I, II, III

11 stycznia 2019 r.

 

FERIE ZIMOWE

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

 

SEMESTR II DLA KLAS I, II, i III

15stycznia2019r

 

WYSTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH OCEN _SEMESTR II W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH (klas IV)

17 marca 2019 r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18-24 kwietnia 2019 r.

 

WYSTAWIANIE OCEN W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH (klas IV)

17 kwietnia 2019 r.

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH(klas IV)

24 kwietnia 2019r.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH (klas IV)

26 kwietnia 2019 r.

 

EGZAMIN MATURALNY

Wg. harmonogramu

od 6 maja 2019 r.

 

WYSTAWIANIE PRZEWIDYWANYCH OCEN _SEMESTR II
w klasach I, II, III

14 maja 2019 r.

 

WYSTAWIANIE OCEN _SEMESTR II w klasach I, II, III

14 czerwca 2019 r.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W OKRESIE LETNIM

- CZĘŚĆ PISEMNA

Model „d”

18 czerwca 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

 

KLASYFIKACJA ROCZNA w klasach I, II, III

18 czerwca 2019 r.

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

21 czerwca 2019 r.

godzina 09.00

FERIE LETNIE

22 czerwca- 31 sierpnia 2019 r.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W OKRESIE LETNIM   ETAP PRAKTYCZNY

Model „w”, „wk”, „dk”

21czerwca- 4 lipca 2019 r.

 
© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies