szkpan.jpgcontrast3.jpgIMG_0413.jpgIMG_0406.jpgIMG_0407.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgIMG_0412.jpgIMG_0408.jpg

Historia szkoły

 

Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Trzepowie powstała w 1923 roku z inicjatywy miejscowych organizacji społecznych i ówczesnego starosty. W dniu 9 stycznia 1923 roku na posiedzeniu Sejmiku Płockiego, zgodnie z ustawą sejmową z dnia 9 stycznia 1920 rokuo ludowych szkołach rolniczych i uchwałą Wydziału Powiatowego Starostwa Powiatowego, podjęto decyzję o zorganizowaniu szkoły rolniczej dla dziewcząt pod egidą Ministerstwa Rolnictwa. Z państwowej parcelacji gruntów szkoła otrzymała na własność 17 ha ziemiz byłego folwarku Trzepowo oraz stare zabudowania: dworek, stodołę i budynki gospodarcze.  Organizacją merytoryczno-dydaktyczną szkoły zajęli się: Leokadia i Stanisław Bergerowie - nauczyciele Szkoły Rolniczej w Niegłosach. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu        i wytężonej pracy w latach 1925 - 1929 wybudowano:

image002
Szkoła w Trzepowie
 • gmach szkoły do nauczania 40 uczennic;
 • budynki inwentarskie (obora, chlewnia, stajnia);
 • budynek gospodarczy z pralnią, suszarnią, mleczarnią i prysznicami;
 • cztery kurniki z wylęgarnią drobiu;
 • skanalizowano budynki szkoły;
 • zdrenowano pola szkoły;
 • przed szkołą urządzono boisko do gier i zabaw;
 • założono sad i ogród warzywny.
Szkołę zorganizowano dla córek rolników z powiatu płockiego oraz powiatów sąsiednich. Przyjmowano do niej kandydatki w wieku od 16 do 26 lat, które ukończyły przynajmniej cztery odziały szkoły powszechnej, albo otrzymały dostateczne przygotowanie domowe.Pierwszy (najkrótszy) kurs odbył się wiosną 1923 roku. Następne, jedenastomiesięczne kursy w Powiatowej Szkole Rolniczej Żeńskiej rozpoczynały się 15 października (lata 20.), 15 listopada (lata 30.) i okresowo 15 stycznia. Nauka w szkole była bezpłatna, a za wyżywienie w internacie płacono początkowo 1q żyta miesięcznie lub ekwiwalent w gotówce.Głównym zadaniem szkoły było przegotowanie wychowanek do samodzielnej pracywe własnych gospodarstwach, dlatego też program nauczania obejmował kilka działów:
 
 • hodowla drobiu, świń, bydła, koni;
 • rolnictwo i gospodarstwo polowe;
 • ogrodnictwo, sadownictwo, warzywnictwo, pszczelarstwo;
 • gospodarstwo domowe: gotowanie, pieczenie, krój, szycie, haft kolorowy i biały;
 • przedmioty ogólnokształcące: język polski, religię, historię, geografię Polski, rachunki, higienę, rachunki gospodarcze, przyrodę, spółdzielczość;
 • pogadanki z prawa oraz gimnastykę, a także śpiew, muzykę, pogadanki etyczne.
Każda z dziewcząt musiała zapoznać się z pracą wszystkich działów praktycznych.W związku z tym obowiązywały dwutygodniowe dyżury, po których składano dokładne sprawozdania.Dzień powszedni w szkole wyglądał następująco:

 

 
 • 5.00 – 6.00 dyżury hodowlane, kuchnia
 • 6.00 – 7.00 pobudka, toaleta poranna, porządki
 • 7.00 – 7.30 poranna modlitwa, śniadanie
 • 7.30 – 10.00 trzy lekcje po 45 minut
 • 10.00 – 12.30 zajęcia praktyczne we wszystkich działach
 • 12.30 – 13.30 pora obiadowa
 • 13.30 – 16.00 trzy lekcje po 45 minut
 • 16.00 – 16.30 podwieczorek
 • 16.30 – 18.00 odrabianie lekcji
 • 18.00 – 19.30 zajęcia praktyczne
 • 19.30 – 20.00 kolacja
 • 20.00 – 21.30 zajęcia praktyczne, czytanie, odrabianie lekcji, czas dla siebie
 • 21.30 – 22.00 wieczorna modlitwa, mycie, sen. 

Szkoła cieszyła się wielkim szacunkiem, a jej wychowanki sławą wzorowych gospodyń wiejskich, patriotek i działaczek społecznych. W latach 1923 – 1929 szkołę ukończyło powyżej 500 uczennic. Znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły było uczestnictwo dziewcząt w dożynkach u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Spale w roku 1928. Natomiastw listopadzie 1932 roku społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystości poświęcenia lotniska z udziałem Prezydenta RP.

W okresie okupacji działalność szkoły była przerwana. W budynkach szkolnych w Trzepowie mieścił się szpital wojskowy. W czasie odwrotu hitlerowców cały obiekt został zaminowanyi miał ulec zniszczeniu. Niemcy nie zdążyli jednak wysadzić w powietrze szkoły, jak uczynili to z odległą o 2 km Szkołą Rolniczą Męską w Niegłosach, której już nigdy nie odbudowano. 
 
 
Szkoła w Trzepowie wznowiła swoją działalność dydaktyczną i gospodarczą w kwietniu 1945 roku. Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 6 kwietnia i trwał do 1 sierpnia. Dziewczęta pobierały naukę w Państwowym Gimnazjum Rolniczym Żeńskim, a później w Liceum Rolniczo – Gospodarczym o 3 – letnim cyklu nauczania. Pierwszym po wojnie dyrektorem została Anna Borzymowska, która pełniła taką funkcję do roku 1951.  W roku 1948 w Trzepowie powstało 4 – letnie Państwowe Liceum Rolnicze Żeńskie, przemianowane w roku 1952 na 4 – letnie Państwowe Technikum Rolnicze. Od roku  1951 funkcję dyrektora szkoły pełniła Antonina Wolska. W tym czasie ważnym wydarzeniem była  pierwsza  matura  (rok 1952). Szkołę opuściły wtedy 32 absolwentki. W tym powojennym okresie struktura organizacyjna szkoły ulegała jeszcze wielokrotnym zmianom. Na przykład w roku szkolnym 1954/55 został wprowadzony pięcioletni system nauczania i koedukacja.  Pierwszego września 1960 roku powołane zostało 4-letnie Państwowe Technikum Rolnicze dla dorosłych, do którego przyjmowano absolwentów szkół przysposobienia rolniczegooraz absolwentów niższych szkół rolniczych I i II stopnia. Od 1964 roku rozpoczęło działalność 3-letnie technikum stacjonarne o kierunku ogólnorolniczym dla absolwentów SPR i ZSR. W 1967 roku powołano Wydział Kształcenia Korespondencyjnego przemianowany później na Wydział Zaoczny Technikum Rolniczego.W 1977 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa powołano Zespół Szkół Rolniczych. Niezwykle ważne wydarzenie miało jednak miejsce 16 września 1984 roku, kiedy to Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Leokadii Bergerowej.  Obywatel Niemiec – Aleksander Moksel – postanowił ufundować szkołę dla społeczeństwa Płocka. Władze wojewódzkie podjęły decyzję, iż będzie to nowy obiekt dla Zespołu Szkół Rolniczych. W związku z tą decyzją znaleziono miejsce na lokalizację szkoły w Górach  k. Płocka. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu nastąpiło 28 kwietnia 1989 roku. Nowy obiekt wyświęcono 13 września 1998 roku. Od roku 2002 szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej.  
 

 

Dyrektorzy szkoły:
 
 • Leokadia Bergerowa (1923-1933)
 • Anna Wladichówna (1933 – 1937)
 • Henryka Ciborowska – Wysocka (1937-1939)
 • Anna Borzymowska (1945 – 1951)
 • Antonina Wolska (1951-1968)
 • Zbigniew Rudnicki (1968-1974)
 • Janina Bińkowska (1974-1982)
 • Klemens Krzemiński (1982-1990)
 • Bogusław Sukiennik (1990-2000)
 • Jolanta Kurczab (2000 – p.o dyrektora)
 • Jacek Kłosiński (od roku 2000)

 

(Oprac. na podstawie książki autorstwa pani Anieli Bagińskiej – „80 lat Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku”) 

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies