IMG_0414.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0412.jpgIMG_0418.jpgszkpan.jpgIMG_0406.jpgIMG_0413.jpgcontrast3.jpg

Nasi pracownicy 2018

dyrektor
mgr inż. Jacek Kłosiński
Dyrektor
     
mgr inż. Elżbieta Milewska
Wicedyrektor
  mgr inż. Ireneusz Tawczyński
Wicedyrektor
     

mgr inż. Iwona Wilczyńska

Kierownik szkół dla dorosłych 

mgr Beata Katarzyna Żakieta 

Kierownik internatu

mgr inż. Jacek Buła
Kierownik ds. administracyjno- gospodarczych 
 

 

 

 

Janusz Brzeski (absolwent szkoły)-przedmioty zawodowe

Paweł Chojnowski - wychowanie fizyczne

Bogumiła Chorzewska - przedmioty zawodowe

Cezary Chyżyński- edukacja dla bezpieczeństwa

Maria Dobrzeniecka - przedmioty zawodowe

Marianna Domeradzka - przedmioty zawodowe

Bożena Dzierżanowska - matematyka

Marcin Głowacki - przedmioty zawodowe

Tadeusz Grzelak- religia

Robert Figel- przedmioty zawodowe

Izabela Grabarczyk -kierownik internatu, język polski

Agnieszka Jarosławska- religia

Anna Jeziórska- język polski

Alicja Jędrzejak - przedmioty zawodowe

Aleksandra Kalwas- Samelska- przedmioty zawodowe

Krzysztof Kamiński - wychowanie fizyczne

Karasek Monika- Język Polski

Małgorzata Kikolska- przedmioty zawodowe

Magdalena Kijek - język angielski

Anna Kiełbasa - matematyka, fizyka, informatyka

Beata Kurpiewska- język niemiecki

Jacek Kłosiński - dyrektor, przedmioty zawodowe

Michał Kolczyński- (absolwent szkoły) przedmioty zawodowe

Maria Kurczab (absolwentka szkoły)- przedmioty zawodowe

Sylwia Kwiatkowska - język angielski
Mariola Madej - przedmioty zawodowe

Marzena Markiewicz - język rosyjski, 

Anna Mielczarek - Gomoła- język polski

Monika Orzechowska  - język angielski

Ewa Stompor - wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Stompor- przedmioty zawodowe

Bożena Bedyk-Szczypawka - przedmioty zawodowe

Michalina Gontarska  - matematyka i fizyka

Emilia Kopbierecka - przedmioty zawodowe

Marek Mokos - przedmioty zawodowe

Elżbieta Łakomy - chemia

 

 

Beata Mazany - wychowawca internatu

Korpowska Luiza - wychowawca internatu

Piotr Michalik- przedmioty zawodowe

Elżbieta Milewska - chemia, fizyka, informatyka

Paweł Głowacki - przedmioty zawodowe

Grzegorz Niemiec - wychowanie fizyczne

Krzysztof Omiński - przedmioty zawodowe

Artur Piechota - wychowanie fizyczne 

Jarosław Politowski - edukacja dla bezpieczeństwa

Katarzyna Pomorska- język angielski

Marzena Ptasińska - przedmioty zawodowe

Luiza Rakowska - wychowawca internatu

Wioletta Róg - pedagog szkolny

Zdzisława Rycyk - Lubaś - historia, język polski

Barbara Stankowska - religia

Piotr Syska - geografia, wiedza o społeczeństwie 

Ireneusz Tawczyński - wicedyrektor, przedmioty zawodowe

Iwona Wilczyńska - kierownik szkół dla dorosłych, przedmioty zawodowe

Mirosława Winiarska- przedmioty zawodowe

Justyna Wójcik - biologia

Joanna Wróblewska - przedmioty zawodowe

Krzysztof Zalewski- przedmioty zawodowe

Sylwia Ziembicka (absolwentka szkoły) -przedmioty zawodowe, biblioteka 

Grażyna Zwierzchowska (absolwentka szkoły) - język francuski, wiedza o kulturze
Beata Katarzyna Żakieta - kierownik internatu

Stefan Szymborski- przedmioty zawodowe

Piotr Pietracho - przedmioty izawodowe

Eliza Bałdyga - przedmioty zawodowe

Lidia Caban- przedmioty zawodowe

Mariola Duda - przedmioty zawodowe

Anna Adamowska

Monika Knap

 

 

 


 

PRACOWNICY SZKOŁY

Stępniak Ewa - sekretarz
Gałązka Marta - referent
Ossowska Olga - referent   
Wojtalewicz Magdalena - referent
Swat Dorota - referent
Piwowarska Małgorzata - starsza woźna
Draganiak Marzena - sprzątaczka
Materka Żaneta- sprzątaczka
Ptaszyńska Sylwia - sprzątaczka
Rydzewska Marzena - sprzątaczka
Molik Beata - sprzątaczka

       Włodarczyk Izabela - sprzątaczka
       Janiszewska Barbara - szef kuchni
       Duda Agnieszka - kucharka
       Kamińska Halina - pomoc kuchenna
       Paluszyński Zdzisław - konserwator
       Szpakowski Artur - kierowca
       Charzyński Kazimierz - dozorca
       Januszewski Sławomir - dozorca
       Rutkowski Czesław - dozorca
       Portalski Grzegorz - dozorca
       Laskowski Piotr - dozorca

 

 

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies