IMG_0407.jpgIMG_0408.jpgszkpan.jpgIMG_0412.jpgcontrast3.jpgIMG_0413.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgIMG_0406.jpg

STYPENDIA ZAWODOWE

       W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły: Sasiński Michał, Więckowska Weronika, Chorzewski Kamil, Łodziarek Patrycja, Jankowska Małgorzata, Rosiak Natalia, Morawska Paulina uczestniczyli w projekcie stypendialnym pn.: "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Zobacz projekty

   

Zakończenie roku szkolnego 2016- 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2016/2017

Zmarł dyrektor Mirosław Brzeski

brzeski

    Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Mirosława Brzeskiego – wieloletniego nauczyciela i dyrektora ds. kształcenia dorosłych Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

     Pan Mirosław Brzeski był absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra historii. Ukończył studia podyplomowe z andragogiki.

   Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1960 roku. W latach 1960-1963 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Bromierzyku, następnie od 1963 do 1967 roku w Cieszewie. Od 1967 do 1973 roku był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, później w Raciążu. W latach 1973–1975 pełnił funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Mochowie, a następnie w latach 1975-1981 powołany był na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Szczutowie. W latach 1981-1982 pracował jako wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.

   W 1982 roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Trzepowie i funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1990 roku. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego oraz wiele dyplomów i wyróżnień.

   Pan Mirosław Brzeski był wzorowym  nauczycielem i dyrektorem, pracowitym, sumiennym, zaangażowanym w życie szkoły. W Zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.

Pogrzeb 24.06.2017 r. godzina 12.00 KAPLICA NA CMENTARZU PRZY UL. KOBYLIŃSKIEGO W PŁOCKU. 

 

Niech spoczywa w pokoju!

MICHAŁ SASIŃSKI - LAUREAT OWiUR

    W dniach 2 - 3 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się XLI centralne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W bloku produkcja zwierzęca naszą szkołę reprezentował Michał Sasiński – tegoroczny maturzysta. Michał Sasiński w eliminacjach okręgowych na SGGW w Warszawie zajął III miejsce. Uczestnictwo w eliminacjach centralnych zakończyło się sukcesem- Michał uzyskał tytuł laureata zajmując IX miejsce wśród 29 uczestników.

Opracowała: Iwona Wilczyńska

SPOTKANIA Z NAUKĄ...

    07 czerwca 2017 roku Koło Chemiczne poprowadziło kolejną  sesję z cyklu „ Spotkania z nauką” w Książnicy Płockiej -  Filia nr 1. Odbiorcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku. W tym roku szkolnym młodzież z Koła Chemicznego, wprowadzając pasjonatów nauk przyrodniczych w fascynujący świat chemii i fizyki, przeprowadziła dwa spotkania „F - jak fizyka” i dwa spotkania „C- jak chemia”.

Poprzez dobrą zabawę pokazaliśmy młodym odkrywcom prawa i zjawiska przyrodnicze przy zastosowaniu materiałów codziennego użytku. Dziękujemy Książnicy Płockiej za możliwość przeprowadzenia spotkań.

Oprac. Elżbieta Milewska

WARSAW FOOD EXPO 2017

    1 czerwca uczniowie z klas I, II, III technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Żywności WARSAW FOOD EXPO 2017 w Nadarzynie. Podczas targów prezentowane były:  żywność i napoje wysokiej jakości, produkty tradycyjne i regionalne, BIO żywność,  produkty spożywcze dla gastronomii.  Wśród zwiedzających dużym powodzeniem cieszyły lody, soki, sery a także potrawy przygotowywane przez czołowych polskich Mistrzów Kulinarnych.


     W strefie edukacyjnej młodzież uczestniczyła w lekcjach:

  1. Mała gastronomia - to takie proste.
  2. Rola tłuszczów w diecie i ich wartość odżywcza oraz zdrowotna

    Uczniowie z dużym zainteresowaniem brali udział w w/w lekcjach , ćwiczeniach i warsztatach, poznając aktualne trendy w branży gastronomicznej. Dyrektor Ireneusz Tawczyński oraz nauczyciele Mariola Madej, Maria Dobrzeniecka, Alicja Jędrzejak, Marzena Ptasińska byli zadowoleni z aktywności i umiejętności zawodowych młodzieży.

Festyn NADZIEJA 2017

   Tradycyjnie w czerwcu młodzież z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych brała udział w XVI Ogólnopolskim Festynie NADZIEJA dla osób niepełnosprawnych. Organizatorem pikniku było  Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” w Płocku. Na festynie bawili się goście z kilkunastu ośrodków z całego kraju.


    Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Alicji Jędrzejak, Marioli Madej i Marii Dobrzenieckiej przygotowali  dla uczestników przyjęcie w plenerze, na którym nie zabrakło potraw z grilla, owoców, no i oczywiście słodyczy! Nad wszystkim czuwał, jak zawsze, dyrektor Jacek Kłosiński.

Współpraca ze środowiskiem 2017

    16 marca 2017 roku w naszej szkole miały miejsce warsztaty z carvingu. Uczestniczkami były panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń z Sendenia oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Uczyły się sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach  pod bacznym okiem Pani Alicji Jędrzejak, Pani Marioli Madej, wicemistrza Polski Juniorów Dominika Świderskiego oraz uczniów  klas żywieniowych. Nie było łatwo, ale efekty były znakomite. Panie podziękowały  za wspaniałą lekcje  i obiecały, że podarowane przez Powiat Płocki noże tajskie będą wykorzystywać do doskonalenia umiejętności sztuki carvingu. Spotkanie zakończyło się miłymi rozmowami przy kawie i herbacie oraz degustacją deseru włoskiego ( panna cotty) sporządzonego przez młodzież.


     23 maja 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Sendeniu odbyła się rewizyta. Panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń z Sendenia oraz Woli Brwileńskiej z gminy Nowy Duninów doskonaliły sztukę carvingu, pod kierunkiem nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im L.Bergerowej w Płocku. Swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Łąck i przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Spotkanie uświetnił występ uczniów SP z Łącka z okazji zbliżającego się Dnia Matki oraz degustacja potraw sporządzonych przez tamtejsze  gospodynie.

Szkolny Dzień Profilaktyki 2017

    1 czerwca 2017 roku  zapisał się w historii szkoły jako Szkolny Dzień Profilaktyki. Już od dziewięciu lat spotykamy się, aby rozmawiać na tematy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki, a także dotykamy spraw problemowych młodzieży. W tym roku szkolnym skupiliśmy się na uzależnieniach od używek, bo chcieliśmy zapoznać młodzież z konsekwencjami, jakie może nieść nałóg, uwrażliwić ich na zagrożenia typu alkohol, narkotyki i papierosy oraz propagować zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia.
,,Razem przeciw uzależnieniom’’to hasło tegorocznego Szkolnego Dnia Profilaktyki w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Razem z zaproszonymi przedstawicielami instytucji chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do przeciwstawienia się używkom i uzależnieniom.


    Jako pierwsza zabrała głos pani wicedyrektor Elżbieta Milewska, witając gości, nauczycieli i młodzież. Z okazji Dnia Dziecka pani dyrektor w imieniu całej Rady Pedagogicznej złożyła życzenia młodzieży, życząc im radości i szczęścia oraz samych sukcesów w życiu.
W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku realizowaliśmy w szkole kampanię ,,HCV Jestem Świadom”. Jej celem było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń wirusem HCV, który jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C. Prelekcje na temat zakażeń HCV oraz WZW typu C przygotowała i przeprowadziła pani Barbara Piechocka – pielęgniarka szkolna.

Czytaj więcej: Szkolny Dzień Profilaktyki 2017

O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej

Od czterech lat nauczyciel historii Pani Zdzisława Rycyk Lubaś realizuje z  kolejnymi  grupami  uczniów ogólnopolski projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. W bieżącym roku szkolnym w projekcie udział wzięli: Mateusz Okoński z  pierwszej klasy , Aleksandra Chabora, Natalia Fuksińska, Natalia Antczak z drugiej klasy . Honorowym Patronem projektu jest Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

Celem trwającego przez cały rok szkolny projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – narodowego socjalizmu w III Rzeszy oraz komunizmu w ZSRR oraz zgromadzenie materiału notacyjnego , który miał  posłużyć młodzieży do refleksji na temat społecznych i psychologicznych konsekwencji funkcjonowania tych ustrojów. Przez zaplanowane spotkania ze świadkami historii projekt ten miał  również uwidocznić, w jaki sposób odbierały i doświadczały świata kobiety podczas II wojny światowej. Uczestników interesowały losy kobiet – byłych więźniarek obozów koncentracyjnych i łagrów oraz to w jaki sposób przeżyte w tym czasie trudne doświadczenia wpłynęły na ich dalsze losy .

Czytaj więcej: O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji...

Piknik Integracyjny w Goślicach

     Jak co roku wolontariusze z Internackiego Klubu Wolontariusza pod opieką Luizy Korpowskiej i Katarzyny Żakieta, uczestniczyli w XI Letnim Pikniku Integracyjnym. Piknik zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach odbył się 25 maja pod hasłem: „Sport i zabawa to fajna sprawa”. Jest to impreza plenerowa gdzie wspólnie bawią się dzieci i młodzież pełno – i niepełnosprawna z powiatu płockiego. Wolontariusze pomagali niepełnosprawnym podczas zabaw ruchowych, konkurencjach sportowych, konkursach plastycznych. Swoją pomocą służyli także przy obsłudze stoisk ze słodkościami oraz podczas grillowania.

Wiele radości dzieciom sprawiały dostępne atrakcje: trampoliny, zjeżdżalnie, fotobudka a także przejażdżki konne czy makijaże. Na koniec wszyscy wspólnie bawili się w zabawie tanecznej. W tegorocznym Pikniku wzięły udział uczennice: Fuksińska N. Kowalska O. Kolasa N. Kamińska O. Chrobot S. Żółtowska K. Pańczyk P.

Serdecznie dziękujemy.

Oprac. Luiza Korpowska

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

    18 maja 2017 odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W zawodach udział wzięło 9 drużyn reprezentujących szkoły z Płocka i Sierpca. Wiedza i umiejętności ratownicze zespołów sprawdzane były przy 6 stacjach: jednej teoretycznej i pięciu ratunkowych. Na stacji teoretycznej na uczestników czekał test z wiedzy praktycznej.

W pięciu kolejnych stacjach drużyny musiały udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Podczas wykonywania zadań zawodnicy oprócz umiejętności udzielania prawidłowo pierwszej pomocy przedmedycznej musieli także wykazać się opanowaniem, spokojem i doskonałą współpracą. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Patryk Kwiatkowski - kapitan, Jakub Raczyński, Mateusz Suwała, Daniel Ślepowroński i Piotr Kalinowski, wszyscy uczniowie z klasy 1 TR.

GŁOS ZZA KRAT

    18 maja 2017 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Karnego w Płocku. Odwiedzili nas - starszy psycholog działu penitencjarnego mjr Katarzyna Wilk, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Hubert Skrzyński oraz trzej uczniowie CKU. Przeprowadzili oni zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w ramach projektu ,,Głos zza krat”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich technikum. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz osób wykluczonych społecznie o nazwie ,,Busola” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku.
    Podczas półtoragodzinnego spotkania młodzież poznała specyfikę życia za murami więziennymi, obejrzała dwa filmy dotyczące tematyki więziennej oraz wysłuchała relacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w płockim Zakładzie Karnym.

     Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań skazanym.

Oprac. Wioletta Róg

Współpraca ze środowiskiem

    16 marca 2017 roku w naszej szkole miały miejsce warsztaty z carvingu. Uczestniczkami były panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń z Sendenia oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Uczyły się sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach pod bacznym okiem Pani Alicji Jędrzejak, Pani Marioli Madej, wicemistrza Polski Juniorów Dominika Świderskiego oraz uczniów klas żywieniowych. Nie było łatwo, ale efekty były znakomite. Panie podziękowały za wspaniałą lekcje i obiecały, że podarowane przez Powiat Płocki noże tajskie będą wykorzystywać do doskonalenia umiejętności sztuki carvingu. Spotkanie zakończyło się miłymi rozmowami przy kawie i herbacie oraz degustacją deseru włoskiego ( panna cotty) sporządzonego przez młodzież.

     23 maja 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Sendeniu odbyła się rewizyta. Panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń z Sendenia oraz Woli Brwileńskiej z gminy Nowy Duninów doskonaliły sztukę carvingu, pod kierunkiem nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im L.Bergerowej w Płocku. Swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Łąck i przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Spotkanie uświetnił występ uczniów SP z Łącka z okazji zbliżającego się Dnia Matki oraz degustacja potraw sporządzonych przez tamtejsze gospodynie.

Hackathon City Coders

     Hackathon City Coders

Hackathon City Coders to pierwszy Płocki maraton programowania organizowany przez Urząd Miasta Płocka i firmę QUMAK S.A., oraz jak do tej pory, największy w Polsce. Wykorzystując otwarte bazy dany, które udostępnił UM Płock uczestnicy w ciągu 24 godzin mieli okazję stworzyć aplikację, której zadaniem jest podniesie komfortu życia mieszkańców miasta. Skupiając się przede wszystkim na aspektach turystycznych i rekreacyjnych Płocka. Udział w hackathonie wzięło 11 zespołów złożonych z maksymalnie trzech osób. Wszystkie prace oceniało Jury, a zwycięski zespół zdobył nagrodę główną – wydajne laptopy HP. Miło poinformować czytelników, że zwycięzcą tegorocznej  1 edycji, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2017  została drużyna złożona z tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku Huberta Morawskiego, Arkadiusza Ciepluchy, Macieja Romanowskiego.

Aplikacja stworzona przez absolwentów umożliwia łatwiejsze i wygodniejsze umawianie się na wspólne uprawianie sportu. Każdy użytkownik może stworzyć wydarzenie, do którego zaprosi znajomych lub znajdzie ich za pomocą aplikacji. Umożliwia ona ustalenie czasu spotkania, miejsca, liczby osób oraz prostą komunikacje z innymi uczestnikami wydarzenia. Zaletą jest prostota działania, czytelny interfejs, który pozwala na korzystanie z aplikacji przez każdego, bez względu na wiek i stopień znajomości z nowoczesnymi technologiami.

Wszyscy trzej uczniowie technikum informatycznego w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku to od lat pasjonaci programowania. Hubert Morawski rozwijał swoje pasje poprzez udział w projekcie ”Mazowsze stypendia dla szkół zawodowych” tytuł projektu  „Programowanie- moja przyszłość”.  W czasie maratonu stworzył część front-endową aplikacji i połączył ją ze skryptami do komunikacji z bazą danych.
Arkadiusz Cieplucha - pasjonat technologii webowych. W bieżącym roku szkolnym zdawał egzamin zawodowy z kwalifikacji E.14 „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” uzyskując 100% z części praktycznej i 100% z części testowej. W trakcie Hackathonu zaprogramował skrypty pozwalające aplikacji komunikować się z bazą danych.
Maciej Romanowski pasjonat tworzenia aplikacji mobilnych. Zajął się częścią wizualną aplikacji oraz testowaniem aplikacji i wykrywaniem błędów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy tak dużego sukcesu.

 

Zmarła nasza koleżanka - Anna Antoszewska

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pamięci naszej..."

antoszewska

   Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Anny Antoszewskiej – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracowała od 1996 do 2014 roku jako nauczyciel języka polskiego. Pani Anna Antoszewska była wspaniałą nauczycielką, niezwykle skromną, pracowitą, sumienną zaangażowaną w życie szkoły. W Zmarłej tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.

Niech spoczywa w pokoju!

ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ...

     W czwartek, 27 kwietnia 2017 roku, w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, zorganizowano Dzień Otwarty. Miał on na celu prezentację znaczącego dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki i jej oferty edukacyjnej potencjalnym uczniom i ich rodzicom. Swoją ofertę zaprezentowała również firma Qumak – patron klasy informatycznej. Nauczyciele Zespołu Szkół przeprowadzili zajęcia warsztatowe oraz pokazy: kulinarne, carvingu, chemiczne, florystyczne, z dziedziny weterynarii, hotelarskie, informatyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne oraz językowe. Dla przyszłych rolników przygotowaliśmy możliwość zapoznania się z systemem GPS w rolnictwie precyzyjnym. Zwiedzający, witani już w progu szkoły przez sympatyczną grupę przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, poruszając się „szlakami” naszej szkoły, mieli okazję uczestniczyć w „wybuchowych”, niemalże czarodziejskich pokazach chemicznych, poznać tajniki hotelarstwa, zgłębić wiedzę z zakresu biologii, nauczyć się badać glebę i odróżniać chwasty od roślin uprawnych. Poruszając się w „głąb przygody” wraz z gośćmi docieraliśmy do pracowni nauk ścisłych: matematyki, fizyki, by już po chwili rozpocząć gry interaktywne w pracowniach humanistycznych i językowych. Nie zabrakło też zadań dla miłośników informatyki, na których w pracowniach czekał pokaz montażu komputerów, jak również turniej gier komputerowych.

Czytaj więcej: ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ...

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W INTERNACIE

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez.
I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień.
    Te słowa bardzo dobrze oddają nastrój Internackiego Pożegnania maturzystów, jednakże stanowiły cząstkę niespodzianki przygotowanej przez Młodzieżową Radę Internatu  na pożegnanie tegorocznych maturzystów. 26 kwietnia  2017 r, w Internacie odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów pod hasłem „Dziś już wspomnienia łączą nas..” W społeczności internackiej co roku mamy grupkę maturzystów, których żegnamy gdy przychodzi czas opuszczenia naszego internatu i wkroczenia na ścieżkę dorosłego życia. W tym roku żegnaliśmy siedmioro  naszych wychowanków.

   „Droga którą idę” i inne utwory Seweryna Krajewskiego będące muzycznym motywem spotkania współgrały z nostalgiczną atmosferą spotkania. Oprócz pożegnań, życzeń i ostatnich rad życiowych wygłoszonych przez panią Kierownik Izabelę Grabarczyk, panią Dyrektor  Elżbietę Milewską  wychowankowie otrzymali  Certyfikat  Internackiego Seniora oraz nagrody książkowe.   

Czytaj więcej: POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W INTERNACIE

OSTATNI DZWONEK - POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

    W piątek, 28 kwietnia 2017 roku, odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klas maturalnych. Tegorocznych maturzystów żegnała dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i młodsi koledzy. Pan dyrektor w swoim przemówieniu życzył uczniom wytrwałości w dążeniu do celów i odwagi w budowaniu dorosłości, po czym wraz z przedstawicielem rady rodziców oraz wychowawcami klas wyróżnił uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i w innych dyscyplinach. Warto dodać, że nagrodę za najwyższe wyniki w nauce otrzymał Hubert Morawski. Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców uczniów klas czwartych. Dyrektor dziękował im za trud włożony w edukację dziecka oraz za doskonałą współpracę ze szkołą.

Maturzystom również dziękował przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, życząc im sukcesów na egzaminie i w kolejnym etapie ścieżki życiowej. Uwieńczeniem życzeń ze strony młodszych kolegów było wręczenie abiturientom drobnych upominków. Przyszedł też czas na podziękowania ze strony maturzystów. Słowa uznania i wyrazy szacunku popłynęły do dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także do kolegów i koleżanek. Uroczystość została uświetniona występem wokalno-recytatorskim w wykonaniu klas trzecich. Maturzyści przypomnieli sobie najpiękniejsze chwile w murach szkoły, dzięki prezentacji bogatej galerii zdjęć. Na koniec, specjalnie dla maturzystów zabrzmiał ostatni dzwonek, a potem wspólne zdjęcia i uściski… w końcu coś się kończy, ale też coś zaczyna.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia podczas egzaminów i dużo szczęścia w życiu!
Oprac. Marzena Markiewicz

NIGDY WIĘCEJ

 
W poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. na terenie Oświęcimia i Brzezinki, w ramach obchodów Dni Pamięci o Holokauście odbył się „Marsz Żywych 2017”. Jego uczestnicy, jak co roku, przeszli „Drogą Śmierci”, z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz do Auschwitz II – Birkenau, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
Corocznie w Marszu Żywych uczestniczy ok. 10 tysięcy osób z ponad 40 krajów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów – wśród nich była młodzież Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej.
 
Marsz Żywych to projekt edukacyjny, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów. Spotykają się m.in. z polskimi rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau w święto Jom Ha-Szoa, przypadające na 27. dzień miesiąca Nissan (według kalendarza żydowskiego), jest kulminacją projektu.
Wśród uczestników tegorocznego Marszu Żywych byli m.in. ocalały z Holokaustu Edward Mosberg, ministrowie edukacji kilkunastu krajów Europy i Izraela, wśród nich minister Anna Zalewska.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "PERSPEKTYWY BOP"

      4 kwietnia 2017 roku młodzież z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej uczestniczyła w  uroczystej Gali wieńczącej tegoroczną edycję konkursu ''Perspektywy BOP''.W tym roku uczestnikami konkursu była młodzież Koła Chemicznego i Samorządu Uczniowskiego, pod kierunkiem p. Elżbiety Milewskiej, p. Marzeny Markiewicz, p. Wioletty Róg.


      Organizatorom konkursu, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz Fundacji Inkubator Innowacji, dziękujemy za możliwość udziału w ww. konkursie, połączonym z walorami edukacyjnymi o tworzywach sztucznych, pokazami doświadczeń, inspiracji do działań twórczych w miłej atmosferze.              
      Za udział w konkursie filmowym na temat tworzyw sztucznych „PERSPEKTYWY BOP” uczniowie otrzymali kamerkę firmy GoPro.
Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom konkursu! Tu warto zobaczyć:  Grupa BOP.

Oprac. Elżbieta Milewska

II TARGI EDUKACYJNO – ZAWODOWE

    ,,Wybierz zawód, który kochasz – a już do końca życia nie będziesz musiał pracować”.  Takie motto Konfucjusza – chińskiego filozofa, przyświecało II Targom Edukacyjno – Zawodowym ,,Bieg do przyszłości”, które odbyły się w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Targi zostały objęte  honorowym patronatem Starosty Płockiego  Mariusza Bieńka.
   We wtorkowe przedpołudnie, 10 kwietnia 2017 roku, uczniowie klas trzecich i czwartych mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych oraz instytucji prezentujących aktualne oferty pracy.


    Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, Pan Krzysztof Wiśniewski - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Dariusz Boszko       - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Pani Mariola Jolanta Duda - Dyrektor Powiatowej Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej  w Płocku, Pan Krzysztof Piasek - Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
    Zebranych gości powitał Pan Jacek Kłosiński - Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, dziękując jednocześnie
za przyjęcie zaproszenia. Korzystając z okazji Pan Dyrektor złożył gościom i wystawcom świąteczne życzenia oraz przekazał upominki Oficjalnego otwarcia Targów dokonała Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki. Życzyła młodzieży sukcesów podczas egzaminów maturalnych oraz podjęcia właściwej decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej. Głos zabrał również Pan Krzysztof Wiśniewski - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Czytaj więcej: II TARGI EDUKACYJNO – ZAWODOWE

RAJD DO MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

   W kwietniu młodzież z SKKT PTTK TROPOS wybrała się na RAJD DO MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ. Cmentarze są wymowną księgą i obrazem dziejów narodu. Świadczą o tym najlepiej nekropolie wojskowe. W czasie patriotycznej wędrówki uczniowie zapalili znicze i chwilą ciszy uczcili pamięć bohaterów m.in. na CMENTARZU GARNIZONOWYM.  Znajdują się tu groby żołnierzy poległych w latach 1914-1939, w tym 170 żołnierzy, którzy zginęli
w obronie Płocka w sierpniu 1920roku.


   Dalej młodzież wędrowała szlakiem niebieskim im. Władysława Broniewskiego. Na chwilę zatrzymaliśmy się na największej podwieszanej przeprawie w kraju - moście SOLIDARNOŚCI. Podążając wzdłuż wału przeciwpowodziowego, podziwialiśmy panoramę Wisły oraz KĘPY OŚNICKIEJ.
W Borowiczkach naszą uwagę zwróciły zabudowania dawnej CUKROWNI, pałac z 1910 roku oraz ponad 600-letni DĄB SZYPUŁKOWY „WOJCIECH” - pomnik przyrody.
   W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy zaszczytne II miejsce! W rajdzie wzięli udział uczniowie z klas: IVż, IIIż, IIIr, IIż, Iż.

TARGI WorldHotel w WARSZAWIE

     7 kwietnia 2017r. uczennice klasy III technikum hotelarstwa wzięły udział w targach  hotelarskich i gastronomicznych. Międzynarodowe  Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych to prestiżowe, biznesowe spotkanie dostawców produktów i usług oraz oferta najnowszych rozwiązań dla obiektów o różnym standardzie.


     Towarzyszącą imprezą były targi gastronomiczne EUROGASTRO. Młodzież miała okazję poszerzenia wiedzy z zakresu obsługi konsumenta poprzez obserwację pokazów baristów, barmanów itp.

Opracowała Marzena Ptasińska

Szkolny konkurs „Savoir vivre w hotelarstwie”

Szkolny konkurs  „Savoir vivre w hotelarstwie”

W dniu 10.04.2017 r. odbył się szkolny konkurs „Savoir vivre w hotelarstwie”. Wzięły w nim udział uczennice klas drugich i trzecich technikum hotelarstwa. Konkurs składał się z dwóch etapów: testu i zadań praktycznych,  m.in.: zachowanie w różnych sytuacjach,  nakrycie stołu.
Największą wiedzą i umiejętnościami wykazały się uczennice klas drugich:

  1. Natalia Fuksińska
  2. Natalia Kolasa
  3. Joanna Kobuszewska

Organizatorem konkursu była p. Joanna Wróblewska

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies