IMG_0413.jpgIMG_0414.jpgIMG_0408.jpgcontrast3.jpgIMG_0418.jpgIMG_0412.jpgszkpan.jpgIMG_0407.jpgIMG_0406.jpg

Michał Sasiński

      Michał Sasiński uczeń kl. IV Tr w roku szkolnym 2016/2017 realizował projekt edukacyjny „Jak wykorzystać naturalne pożytki pszczele dorzecza Skrwy w gospodarce pasiecznej” w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
    W ramach opracowanego indywidualnego planu rozwojowego uczeń poznawał zasady prowadzenia pasieki pszczoły miodnej, rozwijał zainteresowania związane z tą dyscypliną nauki. Wypracowane materiały prezentuje w załączonych prezentacjach i filmie.

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies