IMG_0408.jpgIMG_0407.jpgszkpan.jpgcontrast3.jpgIMG_0412.jpgIMG_0414.jpgIMG_0413.jpgIMG_0406.jpgIMG_0418.jpg

DZIEŃ LUDOLFINY

     14 marca przeszedł do historii naszej szkoły jako „Dzień ludolfiny”. Ludolfina? Czyżby chodziło o imię nowej uczennicy będącej uosobieniem wdzięku, mądrości, inteligencji i wszelkich innych cnót wartych uwagi? Jednak nie… Pod tą wdzięczną nazwą kryje się najsłynniejsza liczba świata, znana też jako „liczba Pi” lub „stała Archimedesa”.


Dlaczego ów „Dzień ludolfiny” przypada na czternastego marca? Otóż liczba Pi w przybliżeniu równa jest 3.14, a tak właśnie w notacji amerykańskiej zapisuje się datę 14 marca (Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc, potem dzień). Liczba Pi jest definiowana jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. A skąd nazwa Ludolfina? Otóż Ludolph van Ceulen, holenderski matematyk pochodzenia niemieckiego, w 1596 roku podał wartość liczby π z dokładnością do 20 miejsc po przecinku. Potem (dzięki pomocy żony!) rozszerzył swój wynik do 35 miejsc określając wartość liczby na: 3,14159265358979323846264338327950288 (w dowód uznania wynik ten wyryto na nagrobku matematyka).

    14 marca to także data urodzin słynnego fizyka Alberta Einsteina (ur. 14.03.1879) i jednego z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej – Wacława Sierpińskiego (ur. 14.03.1882). To właśnie oni uznawani są za partonów „Dnia liczby Pi”.

     Uroczysty apel było okazją do ogłoszenia wyników szkolnego konkursu matematycznego „Wesoła Logika”. Tegorocznym zwycięzcom zmagań konkursowych okazał się uczeń klasy czwartej technikum informatycznego – Michał Górecki. 2. miejsce zajął uczeń tej samej klasy – Albert Chodorowski. Na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się: Michał Pyrzak (z klasy II ti) i Kacper Głowacki (z klasy II tw). Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Apel został przygotowany przez Panie Annę Kiełbasę i Bożenę Dzierżanowską wraz z uczniami z klas: I ti, I tw, II tg, II ti, II tw i III tw.

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies