Promocja

        Zapraszamy na Dni Otwarte w dniu 28 marca – czwartek od godz. 09:00.

IMG_0406.jpgIMG_0412.jpgIMG_0414.jpgIMG_0413.jpgcontrast3.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgszkpan.jpgIMG_0418.jpg

DZIEŃ LUDOLFINY

     14 marca przeszedł do historii naszej szkoły jako „Dzień ludolfiny”. Ludolfina? Czyżby chodziło o imię nowej uczennicy będącej uosobieniem wdzięku, mądrości, inteligencji i wszelkich innych cnót wartych uwagi? Jednak nie… Pod tą wdzięczną nazwą kryje się najsłynniejsza liczba świata, znana też jako „liczba Pi” lub „stała Archimedesa”.


Dlaczego ów „Dzień ludolfiny” przypada na czternastego marca? Otóż liczba Pi w przybliżeniu równa jest 3.14, a tak właśnie w notacji amerykańskiej zapisuje się datę 14 marca (Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc, potem dzień). Liczba Pi jest definiowana jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. A skąd nazwa Ludolfina? Otóż Ludolph van Ceulen, holenderski matematyk pochodzenia niemieckiego, w 1596 roku podał wartość liczby π z dokładnością do 20 miejsc po przecinku. Potem (dzięki pomocy żony!) rozszerzył swój wynik do 35 miejsc określając wartość liczby na: 3,14159265358979323846264338327950288 (w dowód uznania wynik ten wyryto na nagrobku matematyka).

Czytaj więcej: DZIEŃ LUDOLFINY

MATEMATYKA I ZABAWA? WŁAŚNIE TAK!

      11 marca, w naszej szkole, odbył się finał XV edycji konkursu matematycznego Wesoła Logika.

Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do łamigłówek matematycznych, logicznych i liczbowych oraz pokazanie, że matematyka to nie tylko trudne twierdzenia, zawiłe rachunki i przekształcenia, ale także... MIŁA ZABAWA (a kto by tej oczywistości się sprzeciwił, tego nauczycielki matematyki wzywają do walki na twierdzenia i przekształcenia, wzory i obliczenia, pierwiastkowanie i potęgowanie, całki i różniczki, funkcje kwadratowe i liniowe, wielomiany i dwumiany, sinusy i cosinusy... aż do ostatniego tchu).

W finale wzięło udział 22 uczniów, którzy zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez Panie: Bożenę Dzierżanowską i Annę Kiełbasę.

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 14 marca br. na uroczystym apelu z okazji Dnia Liczby Pi (π).

OLIMPIADA I II MIEJSCE

       W dniu 28 lutego 2019 r. uczennice Aleksandra Krauze i Patrycja Pańczyk z kl. 3tgr brały udział w etapie Okręgowym  III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, której organizatorem jest Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Odnieśliśmy sukces, gdyż zespół zajął II miejsce. Pod kierunkiem p. Ewy Stompor uczennice przygotowały multimedialną prezentację nt."Rodzina - tu wszystko się zaczyna".
Eliminacje Okręgowe dla szkół z województwa mazowieckiego odbyły się w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych Nr. 1 w Warszawie. Czas prezentacji wynosił 10 minut a ocenie podlegał zarówno przygotowany materia,ł jak i sposób jego prezentacji. Ola i Patrycja odpowiadały również na 3 pytania dotyczące problematyki zagadnień i znajomości wykorzystanej w pracy literatury. Zespół otrzymał dyplom zaś nauczyciel podziękowanie za przygotowanie uczniów. Gratulujemy.
Ewa Stompor

WYBIERAM WYBORY

      26 lutego w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Organizatorami konkursu są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Uczestnicy konkursu szkolnego mieli za zadanie wypełnienie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań.   Do kolejnego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 22 punkty. Szkołę reprezentowały następujące osoby: Patrycja Grzelecka, Anna Koper, Monika Maliszewska, Daniel Szulkowski, Roksana Górska, Anna Smykowska, Julia Sobczyńska, Daniel Nowicki, Łukasz Laskowski, Jakub Kwiatkowski.
Marzena Markiewicz

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies