IMG_0408.jpgszkpan.jpgIMG_0418.jpgIMG_0413.jpgIMG_0412.jpgIMG_0407.jpgIMG_0414.jpgcontrast3.jpgIMG_0406.jpg

INTERNAT INFORMACJE

    Internat przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem internatu jest zapewnienie mieszkańcom właściwej realizacji obowiązku szkolnego,  wyrabiania u wychowanków nawyku solidnej nauki i pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie.

Celem Internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

Internat zapewnia swoim wychowankom mieszkanie, warunki do nauki i odpoczynku, wyżywienie, opiekę pedagogiczną.

Internat realizuje swe zadania współdziałając ze Szkołą i rodzicami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi.

Dla realizacji celów statutowych, stosownie do swojej funkcji internat posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia:

  • zapewniające każdemu wychowankowi stałe i osobne miejsce do odpoczynku, spania, przechowywania przedmiotów i rzeczy osobistego użytku,
  • przeznaczone do nauki,
  • kuchnię i stołówkę do przygotowywania i spożywania posiłków,
  • świetlicę, pomieszczenia sanitarne,
  • urządzenia i miejsca do uprawiania sportu i rekreacji.
© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies