IMG_0406.jpgIMG_0412.jpgcontrast3.jpgIMG_0413.jpgIMG_0408.jpgszkpan.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgIMG_0407.jpg

Zmarł dyrektor Mirosław Brzeski

brzeski

    Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Mirosława Brzeskiego – wieloletniego nauczyciela i dyrektora ds. kształcenia dorosłych Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

     Pan Mirosław Brzeski był absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra historii. Ukończył studia podyplomowe z andragogiki.

   Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1960 roku. W latach 1960-1963 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Bromierzyku, następnie od 1963 do 1967 roku w Cieszewie. Od 1967 do 1973 roku był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, później w Raciążu. W latach 1973–1975 pełnił funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Mochowie, a następnie w latach 1975-1981 powołany był na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Szczutowie. W latach 1981-1982 pracował jako wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.

   W 1982 roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Trzepowie i funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1990 roku. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego oraz wiele dyplomów i wyróżnień.

   Pan Mirosław Brzeski był wzorowym  nauczycielem i dyrektorem, pracowitym, sumiennym, zaangażowanym w życie szkoły. W Zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.

Pogrzeb 24.06.2017 r. godzina 12.00 KAPLICA NA CMENTARZU PRZY UL. KOBYLIŃSKIEGO W PŁOCKU. 

 

Niech spoczywa w pokoju!

O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej

Od czterech lat nauczyciel historii Pani Zdzisława Rycyk Lubaś realizuje z  kolejnymi  grupami  uczniów ogólnopolski projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. W bieżącym roku szkolnym w projekcie udział wzięli: Mateusz Okoński z  pierwszej klasy , Aleksandra Chabora, Natalia Fuksińska, Natalia Antczak z drugiej klasy . Honorowym Patronem projektu jest Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

Celem trwającego przez cały rok szkolny projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – narodowego socjalizmu w III Rzeszy oraz komunizmu w ZSRR oraz zgromadzenie materiału notacyjnego , który miał  posłużyć młodzieży do refleksji na temat społecznych i psychologicznych konsekwencji funkcjonowania tych ustrojów. Przez zaplanowane spotkania ze świadkami historii projekt ten miał  również uwidocznić, w jaki sposób odbierały i doświadczały świata kobiety podczas II wojny światowej. Uczestników interesowały losy kobiet – byłych więźniarek obozów koncentracyjnych i łagrów oraz to w jaki sposób przeżyte w tym czasie trudne doświadczenia wpłynęły na ich dalsze losy .

Read more: O tym nie można zapomnieć - spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji...

Zmarła nasza koleżanka - Anna Antoszewska

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pamięci naszej..."

antoszewska

   Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Anny Antoszewskiej – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracowała od 1996 do 2014 roku jako nauczyciel języka polskiego. Pani Anna Antoszewska była wspaniałą nauczycielką, niezwykle skromną, pracowitą, sumienną zaangażowaną w życie szkoły. W Zmarłej tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.

Niech spoczywa w pokoju!

Hackathon City Coders

     Hackathon City Coders

Hackathon City Coders to pierwszy Płocki maraton programowania organizowany przez Urząd Miasta Płocka i firmę QUMAK S.A., oraz jak do tej pory, największy w Polsce. Wykorzystując otwarte bazy dany, które udostępnił UM Płock uczestnicy w ciągu 24 godzin mieli okazję stworzyć aplikację, której zadaniem jest podniesie komfortu życia mieszkańców miasta. Skupiając się przede wszystkim na aspektach turystycznych i rekreacyjnych Płocka. Udział w hackathonie wzięło 11 zespołów złożonych z maksymalnie trzech osób. Wszystkie prace oceniało Jury, a zwycięski zespół zdobył nagrodę główną – wydajne laptopy HP. Miło poinformować czytelników, że zwycięzcą tegorocznej  1 edycji, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2017  została drużyna złożona z tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku Huberta Morawskiego, Arkadiusza Ciepluchy, Macieja Romanowskiego.

Aplikacja stworzona przez absolwentów umożliwia łatwiejsze i wygodniejsze umawianie się na wspólne uprawianie sportu. Każdy użytkownik może stworzyć wydarzenie, do którego zaprosi znajomych lub znajdzie ich za pomocą aplikacji. Umożliwia ona ustalenie czasu spotkania, miejsca, liczby osób oraz prostą komunikacje z innymi uczestnikami wydarzenia. Zaletą jest prostota działania, czytelny interfejs, który pozwala na korzystanie z aplikacji przez każdego, bez względu na wiek i stopień znajomości z nowoczesnymi technologiami.

Wszyscy trzej uczniowie technikum informatycznego w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku to od lat pasjonaci programowania. Hubert Morawski rozwijał swoje pasje poprzez udział w projekcie ”Mazowsze stypendia dla szkół zawodowych” tytuł projektu  „Programowanie- moja przyszłość”.  W czasie maratonu stworzył część front-endową aplikacji i połączył ją ze skryptami do komunikacji z bazą danych.
Arkadiusz Cieplucha - pasjonat technologii webowych. W bieżącym roku szkolnym zdawał egzamin zawodowy z kwalifikacji E.14 „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami” uzyskując 100% z części praktycznej i 100% z części testowej. W trakcie Hackathonu zaprogramował skrypty pozwalające aplikacji komunikować się z bazą danych.
Maciej Romanowski pasjonat tworzenia aplikacji mobilnych. Zajął się częścią wizualną aplikacji oraz testowaniem aplikacji i wykrywaniem błędów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy tak dużego sukcesu.

 

Zmarła Aldona Dziełakowska

FB IMG 1483011145951

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pamięci naszej..."

 

    Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Aldony Dziełakowskiej – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracowała od 1982 do 2011 roku jako nauczyciel języka polskiego najpierw w Technikum a następnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Pani Aldona Dziełakowska była wspaniałą nauczycielką i wychowawczynią, niezwykle skromną, pracowitą, sumienną zaangażowaną w życie szkoły. W Zmarłej tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.

Niech spoczywa w pokoju!

 

 

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies