IMG_0408.jpgIMG_0407.jpgIMG_0414.jpgIMG_0412.jpgszkpan.jpgIMG_0413.jpgIMG_0418.jpgcontrast3.jpgIMG_0406.jpg

Harmonogram zjazdów zaoczne

HARMONOGRAM ZJAZDÓW SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM  2015/2016 SEM I

 

 

Plany zajęć będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.zsberg.edu.pl w zakładce szkoły dla dorosłych.                                          X  oznacza zjazd                     -  oznacza wolne

        

 

5-6

IX

12-13

IX

19-20

IX

26-27

IX

3-4

X

10-11

X

17-18

X

24-25

X

31-1

X-XI

7-8

XI

14-15

XI

21-22

XI

28-29

XI

5-6

XII

12-13

XII

19-20 XII

 PSZ

sem III

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

 PSZ

sem I TTW

-

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

 sem I WET

 

-

-

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

 

KKZ R.3

sem I, II

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

 KKZ R.3 A,B

sem III

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

-

X

-

-

-

 KKZ

R.4

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

 KKZ

R.16

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

-

X

X

(sobota)

-

-

Słuchacz ma obowiązek:

 • uczęszczania na zajęcia dydaktyczne ( minimum 50% obecności na konsultacjach)
 • napisania pracy kontrolnej z każdego przedmiotu w wyznaczonym terminie (PSZ)
 • zdania wyznaczonych egzaminów pisemnych oraz ustnych z każdego przedmiotu występującego w planie nauczania
 • do zakończenia semestru należy zdać indeks i rozliczyć się w sekretariacie Szkół dla Dorosłych z praktyk zawodowych ( umowa w trzech egzemplarzach , wpis do indeksu str. 54)  - PSZ

- Słuchacz, który uczęszczał na zajęcia i z części pisemnej egzaminu otrzymał ocenę bdb. jest zwolniony z części ustnej z oceną bdb.

- Egzamin poprawkowy przysługuje tylko z dwóch zajęć edukacyjnych.

- Egzaminy semestralne zdaje się po zrealizowaniu programu nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

- W przypadku braku możliwości przystąpienia do egz. w terminie składa się podanie do dyrektora szkoły o wyznaczenie dodatkowego terminu.

- Egzaminy poprawkowe w PSZ mają formę ustną

- Egzaminy poprawkowe i dodatkowe terminy egzaminów – należy zdać do 29 lutego 2016 r. 

Opis szkoły i kierunków zaoczne

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

to szkoła istniejąca od 1923 roku, położona na terenie gostynińsko-włocławskiego parku krajobrazowego.

Kształcimy młodzież i dorosłych.

Oferta edukacyjna szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

Wkrótce aktualizacja!!!

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoły Policealne: technik bhp, weterynarii, turystyki wiejskiej i inne
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – w zawodach: rolnik, technik rolnik, pszczelarz, technik pszczelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
 • Ponadto może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą oraz zna język obcy ukierunkowany zawodowo.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia  chowu  i  hodowli  zwierząt  gospodarskich  i  towarzyszących  oraz  wykonywania  zabiegów  inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa;
 • żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania  czynności  pomocniczych  w  trakcie  prowadzenia  badań  przedubojowych  zwierząt  oraz  w  poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą

Ukończenie w/w szkół daje wykształcenie rolnicze, niezbędne do skorzystania z funduszy unijnych.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię pszczelarską, produkcji rolniczej, weterynarii i inne.

Słuchacze odbywają praktyki w wyspecjalizowanych jednostkach m.in. w przyszkolnej pasiece umiejscowionej w lesie przy szkole.

U nas nauka jest bezpłatna, zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki na wybranym kierunku.

Tu zdobędziesz potrzebną Ci wiedzę, rozwiniesz zainteresowania, poznasz kolegów i koleżanki z całej Polski.

 

Kontakt:

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

ul. Kutnowska 30,09-402 Płock

tel. 24 268-96-94 fax 24 268-72-74

http://www.zsberg.edu.pl

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zasady rekrutacji zaoczne

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH
Warunki przyjęcia
ü  ukończone 18 lat
ü  LO- ukończone gimnazjum, ZSZ
ü  SP- ukończona szkoła średnia
ü 
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – dla absolwentów wszystkich typów szkół i różnych zawodów
Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie na semestr I ( na druku szkoły )

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

3 fotografie ( kurs 2 fotografie)

zaświadczenie lekarskie od lekarza profilaktyka

kserokopię dowodu osobistego

wpisowe w wysokości 30 zł

Termin rekrutacji

1 lipca-24 sierpnia 2015 r. 
- termin składania dokumentów

28 sierpnia 2015 r.             

 - spotkanie dla kandydatów

-  ogłoszenie list kandydatów  przyjętych na  semestr I

          Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku     ul. Kutnowska 30 09-402 Płock tel. 24 268-96-94                    www.zsberg.edu.pl                                        e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies