Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej

w PłockuTechnik informatyk

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik Logistyk

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej


Technik rolnik


Technik architektury krajobrazu


Technik weterynarii


Technik spedytor


Technik organizacji reklamy


Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Technik pszczelarz

Dzień otwarty     16.03.2018    10.00


Szkoła branżowa I stopnia :Kucharz