Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych


WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM

ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH,

NR ZAWODU 343404

Z INNOWACJĄ: SZTUKA CARVINGU


·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

 

TG.7 sporządzanie potraw i napojów

TG.16 organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

·         Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

·         Planowania i oceny żywienia

·         Organizowania produkcji gastronomicznej

·         Planowania i realizacji usług gastronomicznych

·         Rzeźbić w warzywach i owocach oraz wykonywać dekorację potraw oraz stołów na przyjęciach okolicznościowych

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

  • Restauracjach
  • Barach
  • Stołówkach
  • Usługach cateringowych
  • Zakładach produkcyjnych
  • Organizacjach ochrony konsumenta


 

To Ty będziesz wyznaczał nowe trendy w żywieniu!

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dni otwarte 27 kwietnia 2017 roku oraz 25 maja 2017 roku


 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kompetencje i umiejętności technika żywienia i gospodarstwa domowego upoważniają m.in. do:

-pracy w zakładach zbiorowego żywienia
-prowadzenia własnej firmy gastronomicznej i gospodarstw agroturystycznych, jak również w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

Galeria Zdjęć


Zadania zawodowe  


• obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych zainstalowanych w części handlowej i produkcyjnej zakładu oraz   nadzorowanie prawidłowości
   eksploatacji tych urządzeń (maszyny do obróbki zimnej surowca, urządzenia grzejne:   elektryczne i gazowe, automaty i półautomaty, urządzenia chłodnicze,
   kasy rejestracyjne, kelnerskie itp.)

• organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów oraz prac w dziale produkcyjnym placówek (w tym udzielanie   instruktażu przywarsztatowego w
   zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz   organizacji i technologii produkcji)

• organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw zgodnie z   obowiązującymi recepturami (odbiór
   jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, termiczna,   wykończenie i dekorowanie, ekspedycja)

• dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich wykonania z przepisami kulinarnymi

• pobieranie prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych

• nadzorowanie przestrzegania wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych

• ustalanie asortymentu produkcji i sprzedaży oraz specjalności zakładu stosownie do typu zakładu oraz podaży surowców i   towarów

• przygotowywanie pracowników do wprowadzenia nowych typów maszyn i urządzeń do produkcji i obsługi konsumentów   oraz nowych technologii
  sporządzania potraw

• organizowanie zaopatrzenia materiałowego i surowcowego dla placówek gastronomicznych, współdziałanie w   opracowaniu planów dla zakładów
   gastronomicznych i rozliczanie się z ich wykonania

• prowadzenie kalkulacji cen sprzedaży w zakładach gastronomicznych, organizowanie pracy magazynu (przechowywanie   surowców i materiałów
   pomocniczych, prowadzenie dokumentacji magazynowej)

• opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia

• prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej w placówkach gastronomicznych

• prowadzenie gospodarki środkami materialnymi, finansowymi i kadrami w placówkach gastronomicznych

• organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, ocenianie prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,   wyposażenia, organizacji

• opracowywanie projektów usprawnień i programów użytkowych dla inwestycji gastronomicznych

• dokonywanie oceny założeń techniczno-organizacyjnych projektów technologicznych lub projektów modernizacji i   adaptacji placówek