WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM

           INFORMATYCZNYM, NR ZAWODU 351203


 

·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

EE.8 - Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.9 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 


Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych

·         Projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych

·         Administrowania tymi sieciami

·         Projektowania baz danych i administrowania nimi

·         Tworzenia stron www i aplikacji internetowych oraz administrowania bazami

 

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w szeroko pojętej branży informatycznej. Po zakończeniu edukacji istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w zawodach:

•Technik  tyfloinformatyk, 351204

•Technik teleinformatyk,  351103

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

Działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, ośrodkach obliczeniowych, sklepach komputerowych, punktach serwisowych


Klasa patronacka firmy QUMAK
To Ty według danych będziesz najczęściej poszukiwanym pracownikiem na rynku!

 

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dzień otwarty: 27 Kwietnia 2017 i 25 Maja 2017 roku


Twoja pasja to komputery ? Lubisz programować, znasz się na grafice, chcesz poznawać nowe systemy operacyjne i nowinki technologiczne z ciągle rozwijającego się świata komputerów ? Zapraszamy do naszej szkoły.Technik informatyk to tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na duże zapotrzebowanie ludzi z tym wykształceniem.

Technik informatyk posiada umiejętności, takie jak:

 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • znajomość podstaw programowania.

Typowe miejsca pracy dla Technika Informatyka to:

 • ośrodki obliczeniowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Uczniowie klas informatycznych naszej szkoły mają możliwość poszerzanie swojej wiedzy i zainteresowań na dodatkowych zajęciach poza lekcyjnych. Dodatkowo nasza szkoła bierze udział w projekcie Informatyka+.
Oto kilka zdjęć z tegorocznej wizyty naszych uczniów w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w Warszawie oraz targów gier komputerowych:

wwsi wwsi wwsi
wwsi wwsi wwsi

Uczniowie podczas zajęć informatyki:

pracownia pracownia pracownia

Siatka godzin profilu Technik Informatyk

Przykładowy szkolny plan nauczania*  /przedmiotowe kształcenie zawodowe/(może ulec niewielkim zmianom)
Typ szkoły: Technikum  -  4-letni okres nauczania /1/                
Zawód: nazwa zawodu technik informatyk;  symbol  351203          
Podbudowa programowa: gimnazjum                    
Kwalifikacje:                    
K1 Nazwa kwalifikacji E.12                     
K2 Nazwa kwalifikacji E.13.                     
K3 Nazwa kwalifikacji E.14                     
Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo
w czteroletnim okresie nauczania
Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I II III IV
I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr
Przedmioty ogólnokształcące
1 Język polski 3 3 3 3 3 3 2 4 12 360
2 Język obcy nowożytny 2 2 2 2 3 3 2 4 10 300
3 Drugi język obcy nowożytny 1 1 1 1 1 1 1 3 5 150
4 Wiedza o kulturze 1 1             1 30
5 Historia 2 2             2 60
6 Wiedza o społeczeństwie 1 1             1 30
7 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 1 1         2 60
8 Geografia 1 1             1 30
9 Biologia 1 1             1 30
10 Chemia 1 1             1 30
11 Fizyka 1 1             1 30
12 Matematyka 1 1 2 2 3 3 3 5 10 300
13 Informatyka 1 1             1 30
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 3 3 3 3 12 360
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1             1 30
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 1 1 1 4 120
Łączna liczba godzin   22 22 13 13 14 14 12 20 65 1950
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 
1 Informatyka     2 2 2 2 3 3 7 210
2 Matematyka 1 1 1 1 2 2 1 5 7 210
3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający         2 2 1 3 4 120
Łączna liczba godzin 1 1 3 3 6 6 5 11 18 540
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Systemy operacyjne 4 4 2 2         6 180
2 Urządzenia techniki komputerowej 2 2 2 2         4 120
3 Sieci komputerowe     4 4         4 120
4 Witryny i aplikacje internetowe     2 2 2 2 2   5 150
  Multimedia i grafika komputerowa     1 1         1 30
5 Systemy baz danych         3 3     3 90
6 Działalność gospodarcza w branży informatycznej         1 1     1 30
7 Język angielski zawodowy      1 1         1 30
Łączna liczba godzin 6 6 12 12 6 6 2 0 25 750
Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym
1 Pracownia urządzeń techniki komputerowej 4 4 2 2         6 180
2 Pracownia systemów operacyjnych     3 3         3 90
3 Pracownia lokalnych sieci komputerowych     2 2 2 2     4 120
4 Pracownia baz danych         2 2 6   5 150
5 Pracownia aplikacji internetowych         4 4 6   7 210
6 PRAKTYKI ZAWODOWE**                 0 0
Łączna liczba godzin 4 4 7 7 8 8 12 0 25 750
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 10 10 19 19 14 14 14 0 50 1500
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 33 35 35 34 34 31 31 133 3990
/1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)          
*w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
**w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie        
  Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.                
  kl. I - zgodnie z podstawą programową   0                
  kl. II - zgodnie z podstawą programową    0                
  kl. III - zgodnie z podstawą programową 4 160                
  kl. IV - zgodnie z podstawą programową   0                
  Razem  4 160                
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec … (semestru) klasy …
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec … (semestru) klasy …
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3)  odbywa się pod koniec … (semestru) klasy …Powrót do: Aktualna oferta